Зъбни колела с
прави и
наклонени зъби
Червячни
предавки
Верижни
колела
Шлицове и
валове
Червяци
Вал-зъбни
колела
Cъединители
Съединители
Телферни колички
Матрици
Планетарни редуктори
          Шнекове