- Зъбни колела с прави и наклонени зъби;
- Шлицеви валове;
- Шнекове;
- Матрици, щанци, шприц форми;
- Съединители - зъбни, палцови, еластични;
- Пречиствателни съоръжения към ВЕЦ-е;
- Резервни части за Телферостроенето;
- Резервни части за Автомобилостроенето;
- Резервни части за Селското стопанство;
- Ходови механизми и задвижвания;
- Подемни съоръжения.
Проектиране и изработване нестандартно
оборудване, съоръжения и детайли по
задание на клиента