гр. Дряново 5370
ул."Димитър
Крусев"17
тел./факс: 0676/7 31 75
моб.: 0888 88 77 13
          0887 198 320
office@troymash.com